Đội bị tấn công là làn sóng Manchester United thủ hàng 90phút trong giải Oscar mùa này: 1. Cavani: 11.7 km 2. Mactomenai: 11.4 km 3. Sancho: 11.2 km 4. phí B: 11 Luke Shaw.

Tôi nghĩ anh càng nghĩ về tương lai, anh càng ít tập trung vào hiện tại.Có nghĩa là, theo phân tích của Simon Stone, s ự đình chỉ của người máy sẽ được đặt trong một trạng thái “Schrodinger: một mặt, anh ta đúng là thời gian tạm dừng, nhưng mặt khác, trong thời gian tạm dừng, trò chơi của anh ta không cần phải giảm, mà có thể được miêu tả là”cấm và không dừng”Trái lại, tôi hy vọng các bạn có thể hỗ trợ đội quân Monza.Sẽ có nhiều tin đồn thú vị trên cửa sổ mùa đông!”Chúc một ngày tốt lành cho tất cả các bạn, tôi nghĩ tôi đã làm rõ chuyện này.